Clase energetice, certificat de performanță energetică și auditori energetici pentru clădiri

Dacă în ultimii ani ați încercați să vindeți, cumpărați, construiți sau închiriați o clădire , este probabil să fi auzit despre performanța energetică a imobilelor, certificatul energetic (certificatul de performanță energetică pentru clădiri), clase energetice sau auditori energetici.

Performanța energetică a unei clădiri sau doar a unei unități a clădirii (parte a acesteia ce se poate utiliza separat, un apartament dintr-un bloc, de exemplu) se determină pe baza unei metodologii specifice sau a consumului real de energie și reflectă consumul energetic pentru:

 • încălzirea sau răcirea spațiului;
 • apă caldă menajeră;
 • ventilare;
 • iluminat integrat;
 • alte sisteme tehnice ale clădirii.
 • Ea se exprimă prin următorii indicatori de performanță:
 • clasa energetică;
 • consumul total specific de energie primară;
 • indicele de emisii echivalent CO2;
 • consum total specific de energie din surse regenerabile.

Clasele energetice

Imobilele pot fi încadrate în 7 clase energetice, în funcție de consumul de energie, de la clasa A, având un consum sub 125 kWh/m2/an, până la clasa G, cu consum de peste 820 kWh/m2/an.

Pentru a vă face o idee, este ceva asemănător cu clasele energetice ale electrocasnicelor.

Ce este certificatul energetic?

Certificatul energetic (sau certificatul de performanță energetică al clădirilor) este un act elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Acesta trebuie să fie solicitat de către proprietarul sau investitorul, respectiv administratorul clădirii sau unității de clădire (după caz) și poate fi emis doar de către specialiști artestați. Aceștia poartă numele de auditori energetici pentru clădiri și pot avea două grade profesionale:

 • gradul I – pot emite certificate energetice pentru toate categoriile de imobile și pot realiza și studii de audit energetic;
 • gradul II – pot elibera doar certificate energetice pentru imobile cu rol rezidențial (case și blocuri de locuințe/apartamente).

Pentru ce categorii de imobile sunt obligatorii certificatele de performanță energetică?

Conform legii, trebuie sa obțineți acest act pentru pentru clădirile sau unitățile de clădire care se construiesc, se vând, se închiriază sau se renovează major care au următoarele funcțiuni:

 • clădiri cu rol rezidențial – colectiv sau individual;
 • birouri;
 • imobile de învățământ;
 • sănătate;
 • hoteluri și restaurante;
 • activități sportive;
 • comerț;
 • imobile cu alte funcțiuni.

Ele mai sunt obligatorii și pentru imobilele aflate în proprietatea sau administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice, cele în care o suprafață utilă totală de peste 250 m2 este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de public.

Nu sunt necesare aceste acte pentru următoarele categorii de construcții:

 • clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
 • clădiri utilizate ca lăcașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios;
 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
 • clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an;
 • clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 m2.