Când este obligatoriu să obțineți un certificat energetic pentru clădiri?

Doriți să vindeți sau să închiriați casa sau să faceți o renovare majoră? Ați construit un imobil și doriți să-i faceți recepția? Înseamnă că aveți nevoie și de actul numit certificat de performanță energetică pentru clădiri (mai cunoscut sub numele simplu de certificat energetic).

Pentru a nu plăti amenzi destul de mari, în cazul închirierii sau vânzării aveți nevoie de acesta chiar înainte de a posta anunțurile imobiliare, pentru că acestea trebuie să conțină informații extrase din acest act:

 • clasa energetică;
 • consumul total specific de energie primară;
 • indicele de emisii echivalent CO2;
 • consum total specific de energie din surse regenerabile.

Contractele de vânzare-cumpărare încheiate în lipsa lui sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil, iar în cazul clădirilor nou construite, acest document trebuie prezentat în original comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, iar o copie se atașează la procesul-verbal de recepție (care este considerat nul în lipsa copiei după certificat).

Cine trebuie să solicite și cine poate elibera certificatul energetic?

Cel care trebuie să solicite certificatul energetic este proprietarul, respectiv investitorul sau administratorul clădirii sau unității de clădire (după caz).

Acest act poate fi elaborat doar de către auditorii energetici pentru clădiri, atestați în condițiile legii. Aceștia își pot desfășura activitatea atât ca și persoană fizică atestată, cât și ca și angajați ai unor companii.

Pentru a putea elibera acest act, auditorul trebuie să primească de la dumneavoastră copiile unor documente ale clădirii sau apartamentului și trebuie să poată face o vizită pe teren la imobil, pentru observații și măsurători.

Pe site-ul www.certificat-energetic24h.eu puteți găsi informații suplimentare despre actele necesare și prețuri pentru un certificat energetic pentru clădirile din București și Ilfov.

Categoriile de imobile pentru care este necesar acest act și care sunt excepțiile?

Actul este necesar pentru construcțiile având următoarele funcțiuni:

 • clădiri cu rol rezidențial – colectiv sau individual (blocuri de apartamente, case/vile);
 • birouri;
 • imobile de învățământ;
 • sănătate;
 • hoteluri și restaurante;
 • activități sportive;
 • comerț;
 • imobile cu alte funcțiuni.
 • Sunt și câteva excepții:
 • clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
 • clădiri utilizate ca lăcașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios;
 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
 • clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an;
 • clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 m2.